Kartónové a papírové obaly

Jedná se o dvouramenný rohovník tvarovaný jednoduchým slepením nepřetržitě navíjejících se kotoučů papíru a lepenky. Výhodná ochrana rohů a hran výrobků pro potřeby manipulace a skladování. Vhodné před použitím vázací pásky jako ochrana proti podření. Nezatěžují životní prostředí, vyrobené ze 100% recyklovatelného kartonu.