O firmě

Představení společnosti E U R O P L A S T, s.r.o.

Společnost E U R O P L A S T, s.r.o. založená v roce 1993 zásobuje zejména průmyslový trh kompletní řadou obalových materiálů pro skupinové a přepravní balení.

Posláním firmy je marketing, vývoj a inovace obalových řešení, která přinášejí zákazníkům měřitelný prospěch ve snižování nákladů na balení za podmínek spojení potřeb zákazníků, partnerů a zaměstnanců firmy do harmonického celku.

Základním cílem firmy je dodávat efektivně, v prvotřídní kvalitě, se špičkovým servisem, odborným poradenstvím a podporovat zákazníky v jejich snaze dosáhnout úspěchu.

V rámci sociálních programů aktivně vytváříme pracovní místa pro spolupracovníky se zdravotním postižením.

E U R O P L A S T, s.r.o.

firemní kodex ve formátu PDF

E U R O P L A S T, s.r.o.

firemní kodex ve formátu JPEG