Instalace FVE vč. AKU v Kutné Hoře

Název projektu: Instalace FVE vč. AKU v Kutné Hoře

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021754

Společnost E U R O P L A S T, s.r.o. realizuje v letech 2020 až 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie – Výzva III – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu s názvem Instalace FVE vč. AKU v Kutné Hoře

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace energetických úspor v areálu společnosti v Kutné Hoře formou pořízení a instalace FVE včetně akumulace energie. Tato úsporná opatření budou mít významný vliv na snížení energetické náročnosti a snížení emisí oxidu uhličitého v podnikatelských prostorách společnosti.