• Balení a protikorozní ochrana je jedna operace
  • Není třeba nanášet ani odstraňovat oleje nebo mazací tuky
  • Bezpečně pro zdraví a životní prostředí
  • Žádné problémy s odpadem – mohou být recyklovány, spalovány nebo uloženy na skládkách