Tiskové možnosti

Potisky přímo z extruze: do šíře 1200 mm 4+0 nebo 2+2 šíře tisku 1000 mm
do šíře 2100 mm 2+0 nebo 1+1 šíře tisku 1800 mm
Na tiskových strojích: do šíře 1200 mm 8+0 centrální válec max. krok 1070 mm
do šíře 2500 mm 4+0 nebo 2+2 max. krok 2100 mm
Uvedené hodnoty jsou maximálně možné.
Kroky je nutné dohodnout vždy na danou zakázku. Jsou vyrobeny pouze určité obvody válců.

Síla fólií se pohybuje 20 my do 225 my.
Maximální obvod je 6000 mm.