Europlast O firmě

O firmě

Představení společnosti EUROPLAST, s.r.o.

Společnost EUROPLAST, s.r.o. založená v roce 1993 zásobuje zejména průmyslový trh kompletní řadou obalových materiálů pro skupinové a přepravní balení.

Posláním firmy je marketing, vývoj a inovace obalových řešení, která přinášejí zákazníkům měřitelný prospěch ve snižování nákladů na balení za podmínek spojení potřeb zákazníků, partnerů a zaměstnanců firmy do harmonického celku.

Základním cílem firmy je dodávat efektivně, v prvotřídní kvalitě, se špičkovým servisem, odborným poradenstvím a podporovat zákazníky v jejich snaze dosáhnout úspěchu.

V rámci sociálních programů aktivně vytváříme pracovní místa pro spolupracovníky se zdravotním postižením.


O firmě


Společnost EUROPLAST, s.r.o. se cítí vázána aktivně se podílet na redukování dopadu průmyslového rozvoje na životní prostředí. Všechny materiály a výrobky, které dodává, jsou zdravotně nezávadné a přátelské k životnímu prostředí, využití a zpětný odběr odpadu z obalů zajišťuje na základě smlouvy o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s.

V roce 2009 rozšířila společnost předmět podnikání o nakládání s odpady a zřízením zařízení pro sběr a výkup odpadů z obalů.

V červnu 2002 společnost získala certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, jehož uplatňování obhájila bez připomínek při ročních dozorových auditech i při certifikačních auditech v letech 2005 a 2008.

Rovněž četné zákaznické audity prokazují vysokou profesionalitu a motivaci pracovníků spol. EUROPLAST, s.r.o. zabezpečit svým zákazníkům komfort na všech úrovních.

Individuální přístup ke každému zákazníkovi je realizován v provozovnách v Nosislavi, Kutné Hoře a Bratislavě.

Firma Europlast v Kutné Hoře

Firma Europlast v Kutné Hoře

Firma Europlast v Nosislavi

Firma Europlast v Nosislavi

Firma Europlast v Nosislavi

Firma Europlast v Nosislavi

zpět

up
Váš internetový prohlížeč je zastaralý. Nainstalujte si moderní prohlížeč např.: Firefox.